BẢNG TƯƠNG TÁC THÔNG MINH – BẢNG CẢM ỨNG DẠY HỌC
Bảng tương tác có tên gọi khác là bảng cảm ứng, bảng điện tử, bảng thông minh. Đây là một loại bảng tương tác hiển thị kết nối với một máy tính. Mà người dùng điều khiển máy tính bằng cách sử dụng một bút, ngón tay, bút hoặc thiết bị khác.

Bảng tương tác được dùng ở tất cả các cấp giáo dục, trong phòng ban công ty phòng, trong phòng đào tạo chuyên nghiệp, trong studio, phát thanh truyền hình, huấn luyện thể thao,…