Bảng ghim được sử dụng nhiều tại các văn phòng dùng để ghim thông báo, ghi chú, kết quả thực hiện công việc của các bộ phận như nhân sự, kế hoạch kinh doanh, marketing, sản xuất, phòng giám đốc…. Bảng ghim văn phòng mang đến sự thẩm mỹ, sự sang trọng cho bức tường nơi không gian bạn làm việc.